Keizersnede

Bevallen Keizersnede
Voor veel vrouwen is het een tegenslag als ze horen dat een keizersnede noodzakelijk is. Je moet verplicht naar het ziekenhuis en dat kan een grote teleurstelling zijn wanneer je graag thuis zou willen bevallen.
Wanneer er wordt gekozen voor een keizersnede, zal de baby via deze operatie via de buikwand ter wereld komen. Over het algemeen duurt deze operatie 3 kwartier, het kan wat langer duren (bij complicaties) of iets korter (wanneer er haast geboden is). Meestal zal de baby binnen 15 minuten nadat de operatie is begonnen ter wereld komen. Na de geboorte van de baby maakt de arts de baarmoeder weer dicht, evenals de verschillende lagen van de buikwand.

Redenen voor een keizersnede 
Een keizersnede kan complicaties met zich meebrengen, daarom zal deze alleen worden uitgevoerd als er een goede reden voor is. Goede redenen kunnen zijn:
 • Het bekken van de vrouw is te nauw voor het hoofdje.
 • Het kind ligt dwars in de baarmoeder.
 • De placenta ligt voor de baarmoedermond.
 • De navelstreng is al voor de geboorte zichtbaar.
 • Er komt maar geen ontsluiting.
 • De moeder is extreem angstig voor de bevalling.
 • De gezondheid van de baby is in gevaar.
 • De gezondheid van de moeder laat een normale bevalling niet toe.
 • Meerlingzwangerschappen met een ongunstige ligging van de baby's.
 • Een mislukte kunstverlossing.
 • Meerdere keizersnedes, waardoor de baarmoeder door het al bestaande litteken verzwakt is, een enkele eerder keizersnede is in principe geen indicatie voor een nieuwe keizersnede
 • Een totaal perineum ruptuur bij een eerdere geboorte, waarna een slechte wond genezing met incontinentie van ontlasting als gevolg.
 • Een infectie van het baringskanaal met een voor het kind gevaarlijk virus.
 • Een afwijkende hoofdligging van de baby (bijvoorbeeld voorhoofdsligging)
 • Een slecht functionerende placenta.


Een geplande keizersnede
Soms is het al voor de zwangerschap of bevalling duidelijk dat je, zodra het grote moment daar is, moet bevallen door middel van een keizersnede. Dit kan zijn als je ooit een operatie hebt gehad in verband met een ernstige verzakking van de baarmoeder. In andere gevallen blijkt dat tijdens de zwangerschap een keizersnede nodig is, bijvoorbeeld als de placenta (moederkoek) voor de baarmoedermond ligt, als er complicaties zijn, zoals een onvoldoende functionerende placenta, of als een vleesboom de indaling van de baby verhinderd.

Een keizersnede tijdens de bevalling
Er wordt van een secundaire keizersnede gesproken, wanneer tijdens de bevalling blijkt dat deze operatie noodzakelijk is. De meest voorkomende redenen zijn dat de bevalling maar niet wil vorderen en/of dat de baby zuurstofgebrek dreigt te krijgen. Het is mogelijk dat de bevalling niet wil opschieten tijdens de ontsluiting of de uitdrijving. Wanneer de ontsluiting onvoldoende vordert, neemt het aantal centimeters ontsluiting niet voldoende toe. Bij onvoldoende vordering van de uitdrijving is er te weinig indaling van het hoofdje of de billen van de baby in het bekken. Wanneer de harttonenregistratie op een CTG (cardiotocogram) té lang, of ernstig afwijkt, kan dit een teken zijn van dreigend zuurstoftekort bij de baby. In veel gevallen wordt dan wat bloed van de hoofdhuid van de baby afgenomen, om zo te bepalen of de baby nog voldoende zuurstof krijgt. Dit onderzoek heet een microbloedonderzoek.

Voorbereiding
Een keizersnede is een operatie en voor elke operatie geld dat er vooraf lichamelijk onderzoek wordt gedaan en dat er vragen worden gesteld over de gezondheid. Er wordt bloedonderzoek gedaan en er wordt besproken wat voor verdoving je krijgt, een algehele narcose (anesthesie) of een ruggenprik. Welke van de twee methoden geadviseerd wordt, is onder andere afhankelijk van de reden voor de keizersnede, de mate van spoed, en de gebruikelijke gang van zaken in het ziekenhuis. Meestal kun je vooraf een kijkje nemen op de afdeling waar je komt te liggen en krijg je informatie mee. Vaak scheert de verpleegkundige het schaamhaar gedeeltelijk weg. Op de afdeling krijgt u een operatiehemd aan. Kort voor de operatie wordt u naar de operatieafdeling gebracht. U mag dan geen sieraden, haarspelden of make-up hebben; contactlenzen of een kunstgebit moet u uitdoen. De blaas moet leeg zijn, daarom brengt een verpleegkundige een blaaskatheter aan, zodat de urine kan wegstromen, de urine wordt in een zak opgevangen. Wanneer het gaat om een keizersnede tijdens de bevalling of een spoedkeizersnede, gebeuren de noodzakelijkste voorbereidingen in een snel tempo. Je kunt mogelijk een vloeistof te drinken krijgen om het maagzuur te neutraliseren. Het kan gebeuren dat er zelfs geen tijd meer is om eventuele sieraden af te doen en dat je de lenzen gewoon nog in hebt. Mogelijk heb je nog je eigen helmpje of shirtje aan.

De verdoving 
Zoals gezegd is er keuze uit 2 soorten verdoving. Een algehele narcose (anesthesie) of een ruggenprik. Bij een narcose slaap je tijdens de keizersnede. Deze wordt zo gegeven dat de baby zo min mogelijk aan medicatie, zoals slaapmiddelen en pijnstilling via de placenta binnenkrijgt. De medicatie voor de narcose wordt via een infuus toegediend. Terwijl je onder narcose bent, heb je een buisje in de luchtpijp voor de beademing. Pijn voel je niet en je wordt pas wakker gemaakt als de gehele keizersnede achter de rug is, dus als de baby én placenta zijn geboren.

Bij een ruggenprik spuit de anesthesist een verdovende vloeistof tussen de ruggenwervels. Vaak wordt eerst de huid plaatselijk verdoofd. De ruggenprik zelf is dan nauwelijks meer te voelen. Nadat de verdovende vloeistof is ingespoten zal je onderlichaam en benen al snel gevoelloos raken. Een enkele keer kan je korte tijd misselijk zijn, dit komt door een bloeddrukdaling. Een groot voordeel van een ruggenprik is dat je de geboorte van je baby bewust meemaakt. Ook heb je tijdens de operatie geen pijn, wel kan je voelen dat er wat wordt getrokken of geduwd op de buik. In een enkel geval reikt de verdoving iets hoger dan het onderlichaam, hierdoor kan je het gevoel krijgen dat ademen steeds lastiger wordt. Dit kan geen kwaad, de anesthesist zal je waarschijnlijk wat zuurstof via een kapje geven, waardoor je vrijwel direct weer opknapt.

De keizersnede
In principe mag de partner altijd aanwezig zijn bij de keizersnede, wel zal hij pas binnenkomen als alle voorbereidingen zijn getroffen, dus vlak voor het moment dat de operatie begint. Vrijwel altijd maakt de gynaecoloog een horizontale snede (bikinisnede) van 10 tot 15 cm, vlak boven het schaamhaar. Soms is er een uitzondering en wordt er een snede van de navel naar beneden gemaakt. Na de snede in de huid worden het vet onder de huid en een laag verstevigend bindweefsel boven de buikspieren doorgesneden. De lange buikspieren die van de ribbenboog naar beneden lopen, worden opzij geschoven. Vervolgens wordt de buikholte geopend. De blaas ligt voor een gedeelte over de baarmoeder en wordt losgemaakt van de baarmoeder. Hierna haalt de gynaecoloog, meestal via een dwarse snede in de baarmoeder de baby naar buiten. Bij een operatie moet alles steriel blijven, om die reden kan de vader niet de navelstreng van de baby doorknippen. Gelijk na het doorknippen van de navelstreng, krijg je via het infuus meestal een antibioticum en een medicijn om de baarmoeder te laten samentrekken. Zodra de placenta is geboren, begint de gynaecoloog met het hechten van de baarmoeder en de verschillende lagen van de buikwand.

De baby is geboren
Meestal wordt de baby direct na de geboorte onderzocht door de kinderarts. Wanneer het een geplande keizersnede betreft en er in principe geen problemen worden verwacht, kan het onderzoek van de baby door de kinderarts soms pas later plaatsvinden. Dit is mede afhankelijk van de reden van de keizersnede, de zwangerschapsduur, de toestand van de baby en de ziekenhuisgewoontes, deze bepalen ook of de baby in een couveuse of in een gewoon bedje wordt gelegd.

Na de keizersnede
Na de keizersnede worden bloeddruk, polsslag, bloedverlies en de hoeveelheid urine regelmatig gecontroleerd. Via het infuus zal je vocht toegediend krijgen. Bij een ruggenprik heb je zeker de eerste uren na de operatie nog geen controle over je benen, dit zal geleidelijk aan weer terugkomen. De blaaskatheter kan een wat naar gevoel geven, maar deze wordt meestal een dag na de operatie verwijderd. In een enkel geval wordt tijdens de operatie een wonddrain aangebracht, dit is een slangetje waar door overtollig bloed kan weglopen. Na 1 of 2 dagen wordt deze drain weer verwijderd. Je zult 1 of 2 maal per dag een injectie krijgen met een bloedverdunnend middel (heparine), dit is om trombose te voorkomen. De dag na de operatie wordt meestal wat bloed afgenomen om te kijken of je bloedarmoede hebt. Soms kan je zoveel bloed zijn verloren dat een bloedtransfusie nodig is, dit komt gelukkig niet vaak voor. Na enkele dagen beginnen de darmen weer te werken. Kort na de keizersnede heb je vaak pijn aan de wond en kan je last hebben van pijnlijke naweeën. Hier worden pijnstillers tegen gegeven. De buikwand zal pijnlijk zijn, niet alleen ter hoogte van het litteken, maar ook hoger, zo ongeveer tot aan de navel. Dit komt omdat onder de huid de snede in de buikwand verticaal loopt, van navel tot schaambeen. Bij het hechten wordt over het algemeen gebruik gemaakt van materiaal dat uit zichzelf oplost. Andere hechtingen, of nietjes worden na ongeveer een week verwijderd.

Weer thuis
Het verdere herstel van de keizersnede vindt thuis plaats. De tijd die nodig is voor het herstel is vaak langer dan na een vaginale bevalling. Niet alleen ben je (opnieuw) moeder, je moet ook genezen van een operatie. Een veel voorkomende klacht is vermoeidheid, je kunt je daar het beste zoveel mogelijk aan toegeven. Soms wordt aanvullende kraamzorg vergoedt door de verzekering. Gezinshulp kan prettig zijn in een druk huishouden. Na de eerste weken kan je geleidelijk aan weer iets meer doen, zwaar tillen kan je zeker de eerste 6 weken beter nog niet doen. Mocht er nog wat bloed of vocht uit de wond komen, kan je dit het beste onder de douche schoonspoelen, voorzichtig drogen en een droog gaasje eroverheen doen, om kleding te beschermen. Met buikspieroefeningen kan je 6 tot 8 weken na de keizersnede weer beginnen, de verschillende lagen van de buikwand zijn dan goed genezen. Aan de zijkant van het litteken kan je de eerste tijd soms een trekkend gevoel hebben van inwendige hechtingen. Dit kan verder geen kwaad. Wacht met het hebben van gemeenschap in ieder geval tot de bloederige afscheiding verdwenen is. Je kan vrij lang een "doof" gevoel hebben rond het litteken, dit komt omdat bij een bikinisnede de zenuwen in de buikwand zijn doorgesneden. Boven dit gebied met een doof gevoel is er vaak halverwege de navel een gebied dat juist extra gevoelig is. Het kan 6 tot 12 maanden duren voor het gevoel in de buikwand weer helemaal normaal is. Complicaties Ook een keizersnede kan complicaties met zich meebrengen. Gelukkig zijn ernstige complicaties zeldzaam, hieronder lees je de meest voorkomende complicaties

 • Blaasontsteking - Een enkele keer komt na een keizersnede een blaasontsteking voor. Daarom wordt de urine vaak in het ziekenhuis gecontroleerd. Zo nodig krijgt je een antibioticum.
 • Bloedarmoede - Bij elke keizersnede is er bloedverlies. Bij ruim bloedverlies ontstaat er bloedarmoede. Niet zelden is na afloop een bloedtransfusie of het gebruik van ijzertabletten noodzakelijk. Bij een voorliggende moederkoek (placenta praevia) is de kans op fors bloedverlies en een bloedtransfusie groot.
 • Bloeduitstorting in de wond - Een onderhuidse bloeduitstorting in de wond ontstaat doordat een bloedvaatje in het vet onder de huid blijft nabloeden. De kans hierop is groter als de bloedstolling bij een keizersnede afwijkend is, bijvoorbeeld bij weinig bloedplaatjes als gevolg van een ernstig verhoogde bloeddruk.
 • Nabloeding in de buik - Een nabloeding is een zeldzame complicatie van een keizersnede. Bij een ernstige hoge bloeddruk waarbij het bloed minder goed stolt, komt een nabloeding vaker voor. Een enkele keer is een tweede operatie noodzakelijk.
 • Darmen die niet goed op gang komen (ileus) - Na een keizersnede moeten de darmen weer op gang komen. In zeldzame gevallen gebeurt dit niet of te traag. Er verzamelt zich dan vocht in maag en darmen, wat leidt tot misselijkheid en braken. Een maagsonde kan dan nodig zijn om dit vocht af te voeren. Pas daarna komen de darmen op gang. Deze complicaties komen gelukkig weinig voor.
 • Een beschadiging van de blaas - Een beschadiging van de blaas is een zeldzame complicatie. De kans hierop is wat groter als u al verschillende malen een keizersnede hebt ondergaan. Er kunnen dan verklevingen rond de blaas zijn. Het is goed mogelijk een blaasbeschadiging te hechten. Wel hebt u vaak langer een katheter nodig.
 • Infectie - Een infectie van de wond komt een enkele keer voor. De kans hierop is wat groter bij een keizersnede na een langdurige bevalling. Om een infectie te voorkomen, krijgt je vaak tijdens de operatie een antibioticum toegediend.
 • Trombose - Bij elke operatie en na elke bevalling is er een verhoogd risico op een trombose. Om dit te voorkomen krijgt je bloedverdunnende middelen zolang je nog niet zoveel uit bed bent.
Een gynaecoloog kan je het beste adviseren over wanneer je weer zwanger zou mogen worden. Of een volgende keer weer een keizersnede nodig is, hangt af van de reden van deze keizersnede. Dit kan je allemaal bespreken op de nacontrole. Vaak is bij een volgend kindje geen keizersnede nodig, je zult wel een medische indicatie krijgen om in het ziekenhuis te bevallen.

Geschreven voor Babybytes door L. Ward, werkzaam als gecertificeerd intensive care neonataal verpleegkundige.

Zie ook deze informatieartikelen: · Bevallen · Bevallingshoudingen · Braxton Hicks · Doula · Inleiden · Pijn · Voorbereidingen · Waterbevalling · Ziekenhuisbevalling · Tang of Vacuumverlossing

Gerelateerde topics

Meest gelezen informatieartikelen

  Uitslag, bultjes en vlekkenwijzer

  Aan de uitslag op de huid van je kind kun je vaak zien waar het last van heeft. Is het een kinderziekte, zijn het warmtepukkeltjes of is het toch een allergie? In onderstaande 'Vlekkenwijzer' zie je een beschrijving van verschillende soorten ......
  (913584 x) Lees meer »
 • 1e trimester (Bloedverlies)

  Veel vrouwen hebben last van wat licht bloedverlies in het begin van de zwangerschap. Normaal gesproken hebben vrouwen die licht bloedverlies hebben gehad in het eerste trimester geen problemen gedurende de verdere zwangerschap. Een beetje bloedverli......
  (315568 x) Lees meer »
 • Buikkrampjes

  Darmkrampjes bij je baby, ze horen erbij. En ja, ze gaan weer over. Maar ondertussen zit je er wel mee... Het kan voor de ouders uitputtend zijn. Je ziet hoeveel pijn je kindje heeft. Het huilen lijkt soms maar niet te stoppen, wat je ook probeert. S......
  (253791 x) Lees meer »
 • Babyvoeding

  De eerste zes maanden geven borstvoeding of volledige zuigelingenvoeding je baby normaal gesproken voldoende voedingsstoffen. De hoeveelheid voeding die een baby nodig heeft, verschilt altijd per kind. Volgens de kinderarts kun je gemiddeld uitgaan v......
  (202310 x) Lees meer »
 • Zwangerschapssymptomen

  Areola rond tepel wordt donkerder - Dit kan eén van de eerste symptomen zijn. Het kan al eén week na de conceptie verschijnen. Dit symptoom is het gevolg van een toename van het hCG hormoon, welke begint bij implantatie van de bevruch......
  (194120 x) Lees meer »
 • Zwanger worden 30 tips

  Als je een glijmiddel wil gebruiken neem dan bijvoorbeeld PreSeed. Vooral als je 'droog' bent hebben de zaadjes weinig kans en preseed zorgt voor een comfortabele omgeving zodat de zaadjes beter naar boven kunnen zwemmen. Let er in ieder geval op dat......
  (180169 x) Lees meer »
 • 2e trimester (Bloedverlies)

  Het kan gebeuren dat je wat bloedverlies hebt gedurende je tweede trimester. Veelvoorkomende oorzaken zijn groei van de baarmoederhals of ontstekingen. Bloedingen kunnen een bedreiging vormen voor zowel de moeder als het ongeboren kind. De meest......
  (168352 x) Lees meer »
 • Zwangerschap boven de 35

  Vrouwen kiezen er steeds vaker voor om op latere leeftijd (weer) moeder te worden. Dit heeft verschillende redenen; werk en carrière, nog bezig met studie of promotie, nog geen geschikte partner, financiële zorgen, het nog niet aan kinder......
  (144463 x) Lees meer »
 • Tandjes

  De eerste tandjes Over het algemeen krijgen baby's de eerste tandjes tussen de 5 en 9 maanden. Het kan ook eerder of juist veel later gebeuren. Normaal komen eerst de onderste twee snijtandjes door. Hierna volgen de twee middelste bovensnij......
  (140615 x) Lees meer »
 • Ontwikkeling van de foetus

  Een interactief filmpje van de ontwikkeling van je baby. Schuif de sliders om de groei te zien! Het eerste plaatje toont de groei van 0 tot 8 weken, het tweede de groei van 8 tot 40 weken. Op mobiel kan het even duren voor de animatie hieronder vers......
  (139247 x) Lees meer »
 • Regeldagen (Borstvoeding)

  Als je borstvoeding geeft, krijg je vroeg of laat te maken met regeldagen. De melkproductie is dan niet aangepast aan de stijgende vraag van je babytje, en moet dus omhoog. Vaak voelen moeders zich erg onzeker tijdens regeldagen. Het lijkt immers als......
  (134384 x) Lees meer »
 • Doodgeboorte (Verlies)

  Als je na de 16e week bevalt van een levenloos kindje, of een kindje dat tijdens de bevalling overlijdt, heet dat officieel een doodgeboorte. Het is een verdrietige en vaak ook traumatische ervaring voor ouders wanneer hen dit overkomt. Allerlei gevo......
  (127349 x) Lees meer »
 • Slijmprop

  Tijdens de zwangerschap vormt zich een slijmprop in je baarmoedermond. De slijmprop voorkomt infecties van je baarmoeder. De slijmprop zal blijven zitten tot kort voor je bevalling. Als de bevalling er aan komt wordt de baarmoederhals opgerekt en zac......
  (125363 x) Lees meer »
 • Zwangerschapsfabels

  Waar of niet waar? Als een paar moeite heeft met het verwekken van een baby, moet de man los ondergoed dragen. Waar, volgens een onderzoek "Strak ondergoed en sperma kwaliteit". Het verhoogt de testikeltemperatuur tot een punt dat ......
  (125313 x) Lees meer »
 • Slaap (Veilig en onveilig tijdens de zwangerschap)

  Tijdens je zwangerschap heb je misschien meer moeite om in slaap te komen dan normaal. Een grotere buik, maagzuur, zorgen, rugpijn en kortademigheid leiden tot minder slaap. Je kan gefrustreerd raken over het gebrek aan goede slaap. Toch is slaap erg......
  (122857 x) Lees meer »
 • Voorhuidje (Babyverzorging)

  De penis bestaat een stam en een eikel. Het eikeltje is erg gevoelig en wordt beschermd door een dunne huidplooi. Deze huidplooi is rekbaar. Bij sommige jongetjes wordt het eikeltje geheel door de voorhuid bedekt, bij andere jongetjes is het eikeltje......
  (116010 x) Lees meer »
 • Clusteren (Borstvoeding)

  Clusteren is een veel voorkomende term binnen de borstvoedingswereld. Het betekent kort gezegd dat een kind een bepaald deel van de dag, of soms zelfs vaker, kleine beetjes bij je wil drinken. Soms wil een kind continu aan de borst. Het is volkomen n......
  (114169 x) Lees meer »
 • Verkorte baarmoederhals

  Sommige zwangeren horen bij de 20 weken echo dat er sprake is van een mogelijk verkorte baarmoederhals (verkorte cervix). Een verkorte baarmoederhals is korter is dan 30 mm. In Nederland en Vlaanderen wordt de lengte van de baarmoedermond nog ni......
  (113541 x) Lees meer »
 • Navels

  Navels tijdens de zwangerschap Zodra je buik uitzet wordt je navel, -het litteken van je eigen navelstreng-, uitgerekt. Zelfs als je een diepe navel hebt (een `innie`) wanneer je niet zwanger bent, zal je zien dat je navel eerst vlakker wordt......
  (112111 x) Lees meer »
 • Kiezen van het geslacht

  Dr. Landrum Shettles is een pionier in vruchtbaarheidstechnieken. Hij was al heel vroeg betrokken bij experimenten waarbij eicellen in een laboratorium bevrucht konden worden. Hij heeft ook jarenlang onderzoek gedaan naar het beïnvloeden van he......
  (109052 x) Lees meer »
 • Huidveranderingen

  `Zwangerschapsgloed` Je kan een stralende gloed over je gezicht krijgen. Meestal valt het anderen het eerst op. Je gezicht lijkt te blozen doordat je meer bloed hebt tijdens de zwangerschap. Er zit dan ook meer bloed in de vaten onder je wa......
  (106930 x) Lees meer »
 • Zwangerschapstests

  Wanneer kun je een zwangerschapstest doen? Urinetests kunnen een dag voordat de volgende periode start worden gedaan. Bloedtests kunnen zo`n 6 tot 8 dagen na de ovulatie worden gedaan. Alle zwangerschapstests kijken naar een specifiek hormoon in......
  (106122 x) Lees meer »
 • Vaginale infecties (Tests voor de zwangerschap)

  Normaal is de vaginale afscheiding wittig of ietwat doorzichtig van kleur en voelt het slijmerig en plakkerig aan. In de zwangerschap is het normaal dat de hoeveelheid en de dikte van de afscheiding sterk variëren. De meeste vrouwen hebben meer afsc......
  (105952 x) Lees meer »
 • Basale Lichaamstemperatuur

  De basale lichaamstemperatuur (BLT) is je temperatuur op haar laagste punt. Normaal gesproken is dit in de morgen, direct nadat je uit bed gaat. Progesteron verhoogt je temperatuur  Het opschrijven en in een grafiek zetten van de BLT wo......
  (101589 x) Lees meer »
 • Geelzucht

  De baby ziet geel (Geelzucht) De veroorzaker van de gele kleur van de huid en slijmvliezen is de stof bilirubine. Deze stof komt vrij bij de afbraak van rode bloedcellen. De baby heeft vanuit de baarmoeder veel meer rode bloedcellen dan een volw......
  (99019 x) Lees meer »
 • Seks (Veilig en onveilig tijdens de zwangerschap)

  Seks tijdens de zwangerschap De meeste koppels kunnen tijdens de zwangerschap gewoon seks hebben. Je baby wordt beschermd door vruchtwater, de baarmoeder en een spierlaag. De mucusplug beschermt de baarmoeder tegen infecties. Seks tijdens de zw......
  (98724 x) Lees meer »
 • Reflux (Baby)

  Teruggeven is geen spugen Veel pasgeborenen geven mondjes melk terug na de voeding. Het te veel aan melk dat je babytje uit je borst of uit een flesje gezogen, maar niet doorgeslikt heeft, komt er langs zijn mondhoekje weer uit gelopen. Dat be......
  (93360 x) Lees meer »
 • Keizersnede (Bevallen)

  Voor veel vrouwen is het een tegenslag als ze horen dat een keizersnede noodzakelijk is. Je moet verplicht naar het ziekenhuis en dat kan een grote teleurstelling zijn wanneer je graag thuis zou willen bevallen. Wanneer er wordt gekozen voor een keiz......
  (92732 x) Lees meer »
 • Voeten: Pijn tijdens de zwangerschap

  Zwangere vrouwen lopen vaak veel te lang door met pijnlijke voeten, enkels en knieën. Zij accepteren dit als één van de vele kwaaltjes die hen tijdens de zwangerschap nu eenmaal overkomen. Podotherapeut Coreen Smulders: 'Een zwangerschap is e......
  (89707 x) Lees meer »
 • Lage bloeddruk (hypotensie) (Bloeddruk)

  Je bloeddruk is afhankelijk van leeftijd, gewicht en gezondheid. Een gemiddelde bloeddruk is 120/80 (120 over 80). Het eerste getal zegt iets over de systolische druk. Deze geeft aan hoe hoog de druk in de slagaderen is en wanneer het bloed tijdens e......
  (85961 x) Lees meer »
Populaire topics
Populaire blogs

Babynamen zoeken

Jongensnamen | Meisjesnamen | Babynamen top 50