Tang-of-Vacuumverlossing

Bevallen Tang-of-Vacuumverlossing
Soms kan het noodzakelijk zijn om een kunstverlossing te verrichten. Er zijn daarin twee mogelijkheden namelijk de zuignap (vacuümextractie) of een tangverlossing (forcipale extractie). Tegenwoordig wordt de zuignap veel meer gebruikt dan de tang.

Redenen voor gebruik
De meestvoorkomende reden voor een tang- of vacuümverlossing is het dreigende zuurstoftekort bij de baby en/of het niet willen vorderen van de uitdrijving. In een enkel geval mag een zwangere vrouw vanwege gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld hartproblemen) niet zelf meepersen. Een bevalling bestaat uit 3 verschillende fasen:
 • de ontsluiting;
 • de uitdrijving;
 • de periode na de geboorte.

Tijdens de ontsluitingfase gaat de baarmoedermond steeds een stukje verder open. Het gevolg is dat de weeën steeds krachtiger worden. De mate van ontsluiting wordt door middel van een inwendig onderzoek bepaald. Zodra de baarmoedermond helemaal open is, is er sprake van volkomen ontsluiting. Het hoofdje van de baby daalt dan verder in. Tijdens de weeën krijg je meestal in toenemende mate het gevoel mee te moeten persen. Dit is het begin van de uitdrijvingsfase. Een eventuele tang- of vacuümverlossing vindt plaats tijdens deze fase. Het is wel noodzakelijk dat het hoofdje van de baby diep genoeg in het bekken is gedaald.
Deze fase eindigt met de geboorte van de baby.


Wanneer een tang- of vacuümverlossing?  
Tijdens het persen worden de harttonen van de baby nauwkeurig in de gaten gehouden. Bij een normale zwangerschap gebeurt dit meestal via een doptone, zoals je die kent wanneer de verloskundige naar het hartje van de baby luistert. Bij een bevalling op medische indicatie, maakt de arts een CTG-registratie. De harttonen geven aan hoe de conditie van de baby is. Ernstig afwijkende harttonen kunnen een teken zijn van dreigend zuurstoftekort. Soms wordt er ook een microbloedonderzoek gedaan, bij dit onderzoek wordt er een beetje bloed genomen van de hoofdhuid van de baby en kan worden bepaald of de baby voldoende zuurstof krijgt. Normaal gesproken is de kans op zuurstoftekort heel klein. Wanneer er bijzonderheden zijn tijdens de zwangerschap, bijvoorbeeld hoge bloeddruk, lang overtijd lopen of groeiachterstand bij de baby, neemt de kans op afwijkende harttonen toe. Hierdoor kan een tang- of vacuümverlossing noodzakelijk zijn.

Bij een eerste bevalling komt het regelmatig voor dat de baby, ondanks dat je zo hard als je kan meeperst, niet spontaan wordt geboren. Het kan zijn dat de baby aan de forse kant is. In andere gevallen zijn de weeën niet sterk genoeg of zwakken ze plotseling af tijdens de bevalling. Gebrek aan kracht of uitputting kan ook een rol spelen. Vaak is het een combinatie van factoren. Naarmate het persen langer duurt, neemt de kans toe dat de conditie van de baby achteruit gaat. Je kunt dan hulp aangeboden krijgen om je baby geboren te laten worden.

 

De Verlostang 
Een verlostang bestaat uit 2 metalen lepels. Beide lepels hebben een gebogen blad dat precies om de zijkant van het babyhoofdje past. Op de overgang van de bladen zit een verbindingsstuk met een handvat. Als de beide bladen om het hoofd van de baby zijn geplaatst, houdt het verbindingsstuk de lepels op zijn plaats. De verlostang is tussen de 35 en 40 centimeter lang. Tijdens een aantal weeën, waarbij je zelf blijft meepersen, trekt de gynaecoloog aan het handvat van de verlostang om te helpen bij de uitdrijving. Zodra het hoofdje van de baby is geboren worden de lepels verwijderd en al snel volgt de geboorte van het lichaam van de baby.

De pomp 
De vacuümpomp is het beste te omschrijven als een ronde zuignap van metaal of plastic, met een doorsnede van ongeveer 5 centimeter. Aan de buitenkant van de cup is een plastic slang of rubber aangesloten. Nadat de cup tegen de schedel van de baby is geplaatst, wordt er via de slang lucht uit de cup gezogen, op die manier ontstaat een vacuüm in de cup. De binnenkant van de cup wordt hierdoor stevig tegen de schedel aangezogen. Er zit ook een ketting vast aan de bolle kant van de cup, nadat de cup is vastgezogen trekt de gynaecoloog tijdens de weeën (terwijl je meeperst) aan de ketting om de uitdrijving te versnellen. Zodra het hoofdje van de baby is geboren, wordt er direct gestopt met het vacuümzuigen. De cup laat dan los en al snel volgt de geboorte van het lichaam van de baby.

Voor beide ingrepen zal de blaas vaak worden leeggemaakt, dit gebeurt met een katheter. De arts zal een inwendig onderzoek verrichten om de stand van het hoofdje van de baby en de mate van indaling te bepalen. Dit onderzoek is noodzakelijk om de verlostang of de vacuümpomp goed op het hoofdje van de baby te kunnen plaatsen. Bij een vacuümextractie plaatst de gynaecoloog de cup op de bovenkant van het hoofdje, daarna wordt er vacuüm gezogen, zodat de cup zich binnen een paar minuten aan de schedel van de baby vastzuigt. Bij een tangverlossing worden de lepels 1 voor1 om het hoofdje gelegd.

Het plaatsen van de lepels is over het algemeen pijnlijk. Probeer zoveel mogelijk te ontspannen en probeer de pijn weg te zuchten. Het is niet altijd mogelijk deze pijn weg te nemen door middel van verdoving. Nadat de lepels zijn geplaatst, of de vacuümpomp zicht heeft vastgezogen, trekt de gynaecoloog bij iedere wee mee terwijl je zelf meeperst. Probeer zelf zo krachtig mogelijk mee te persen indien je gezondheid het toelaat. De baby wordt over het algemeen al na enkele weeën geboren, soms is meetrekken gedurende meer weeën noodzakelijk. Het hangt af van de ligging van de baby en de indaling van het hoofdje of een tangverlossing of een vacuümverlossing de voorkeur heeft.

Het kan gebeuren dat je bij een tang- of vacuümverlossing wordt ingeknipt. Dit hangt af van de ingeschatte kans op inscheuren, de dikte van het weefsel tussen de schede en de anus, de stevigheid van de bekkenbodemspieren en van de harttonen van de baby (en daarmee van de snelheid waarmee de baby geboren moet worden).

Complicaties 

 • Bloeduitstorting op het hoofd van het kind - Een bloeduitstorting op het hoofdje van de baby wordt een enkele keer na een vaginale kunstverlossing gezien, maar komt ook wel voor na een spontane (vaak langdurige) bevalling. Een dergelijke bloeduitstorting is dan ook meer het gevolg van een langdurige bevalling dan van de kunstverlossing. Deze complicatie wordt wat vaker gezien bij een vacuüm- dan bij een tangbevalling. De bloeduitstorting verdwijnt vanzelf, maar kan wel tot gevolg hebben dat de baby langer geel blijft zien.
 • Afschieten van de vacuümcup - Een enkele keer schiet de vacuümcup van het hoofdje van de baby terwijl de gynaecoloog trekt. Dit is niet altijd te voorkomen. Soms is het hoofdje al zo diep gekomen dat verdere hulp niet nodig is. Maar ook kan de gynaecoloog de cup opnieuw aanbrengen, alsnog besluiten een verlostang te gebruiken, of beslissen om een keizersnede te doen.
 • Totaalruptuur bij de vrouw - Een totaalruptuur is het doorscheuren van de huid en het weefsel tussen de vagina en de anus. Ook de kringspier rond de anus scheurt dan geheel of gedeeltelijk in. Evenals bij een gewone bevalling kan ook bij een kunstverlossing een totaalruptuur ontstaan, maar deze complicatie komt wat vaker voor bij een tang- of vacuümbevalling. Een knip kan een totaalruptuur niet altijd voorkomen. Zorgvuldig hechten van een totaalruptuur is noodzakelijk om latere problemen met het ophouden van ontlasting te voorkomen.

De baby na de bevalling 
Een tang- of vacuümverlossing wordt niet zonder reden verricht. Meestal is er sprake van een langdurige uitdrijving en/of dreigend zuurstoftekort bij het kind. Vaak wordt de baby na de geboorte door een kinderarts onderzocht. Als uw kind rond de uitgerekende datum in goede conditie wordt geboren, is couveuseopname vaak niet noodzakelijk.

Na een vacuümverlossing zie en voel je nog enkele dagen de afdruk van de vacuümcup op het hoofd van de baby als een blauwrode verdikking. Dit komt omdat zich vocht onder de huid heeft opgehoopt. De zwelling is binnen een dag bijna helemaal weg, de verkleuring verdwijnt na enkele dagen. Ook na een tangverlossing kan er enkele dagen een afdruk op de zijkant van het hoofd van uw kind zichtbaar zijn. Het kind kan na een tang- of een vacuümverlossing hoofdpijn hebben en soms wat misselijk zijn. Soms adviseert men dan 24 uur wiegenrust: u mag het kind dan alleen oppakken voor noodzakelijke handelingen als verschonen en het geven van voeding. Ook schrijft de kinderarts soms een pijnstiller voor.

Wanneer mag je naar huis?
Hoe lang je in het ziekenhuis moet blijven na een vaginale kunstverlossing, hangt af van de reden van de kunstverlossing, hoe de bevalling verliep, de conditie van de baby bij de geboorte, en de gebruikelijke gang van zaken in het ziekenhuis. Soms mag je na een paar uur naar huis, maar meestal blijf je nog 1 nachtje in het ziekenhuis.

Geschreven voor Babybytes door L. Ward, werkzaam als gecertificeerd intensive care neonataal verpleegkundige.

Zie ook deze informatieartikelen: · Bevallen · Bevallingshoudingen · Braxton Hicks · Doula · Inleiden · Keizersnede · Pijn · Voorbereidingen · Waterbevalling · Ziekenhuisbevalling

Gerelateerde topics

Meest gelezen informatieartikelen

  Uitslag, bultjes en vlekkenwijzer

  Aan de uitslag op de huid van je kind kun je vaak zien waar het last van heeft. Is het een kinderziekte, zijn het warmtepukkeltjes of is het toch een allergie? In onderstaande 'Vlekkenwijzer' zie je een beschrijving van verschillende soorten ......
  (912561 x) Lees meer »
 • 1e trimester (Bloedverlies)

  Veel vrouwen hebben last van wat licht bloedverlies in het begin van de zwangerschap. Normaal gesproken hebben vrouwen die licht bloedverlies hebben gehad in het eerste trimester geen problemen gedurende de verdere zwangerschap. Een beetje bloedverli......
  (315492 x) Lees meer »
 • Buikkrampjes

  Darmkrampjes bij je baby, ze horen erbij. En ja, ze gaan weer over. Maar ondertussen zit je er wel mee... Het kan voor de ouders uitputtend zijn. Je ziet hoeveel pijn je kindje heeft. Het huilen lijkt soms maar niet te stoppen, wat je ook probeert. S......
  (253768 x) Lees meer »
 • Babyvoeding

  De eerste zes maanden geven borstvoeding of volledige zuigelingenvoeding je baby normaal gesproken voldoende voedingsstoffen. De hoeveelheid voeding die een baby nodig heeft, verschilt altijd per kind. Volgens de kinderarts kun je gemiddeld uitgaan v......
  (202192 x) Lees meer »
 • Zwangerschapssymptomen

  Areola rond tepel wordt donkerder - Dit kan eén van de eerste symptomen zijn. Het kan al eén week na de conceptie verschijnen. Dit symptoom is het gevolg van een toename van het hCG hormoon, welke begint bij implantatie van de bevruch......
  (194074 x) Lees meer »
 • Zwanger worden 30 tips

  Als je een glijmiddel wil gebruiken neem dan bijvoorbeeld PreSeed. Vooral als je 'droog' bent hebben de zaadjes weinig kans en preseed zorgt voor een comfortabele omgeving zodat de zaadjes beter naar boven kunnen zwemmen. Let er in ieder geval op dat......
  (180095 x) Lees meer »
 • 2e trimester (Bloedverlies)

  Het kan gebeuren dat je wat bloedverlies hebt gedurende je tweede trimester. Veelvoorkomende oorzaken zijn groei van de baarmoederhals of ontstekingen. Bloedingen kunnen een bedreiging vormen voor zowel de moeder als het ongeboren kind. De meest......
  (168235 x) Lees meer »
 • Zwangerschap boven de 35

  Vrouwen kiezen er steeds vaker voor om op latere leeftijd (weer) moeder te worden. Dit heeft verschillende redenen; werk en carrière, nog bezig met studie of promotie, nog geen geschikte partner, financiële zorgen, het nog niet aan kinder......
  (144343 x) Lees meer »
 • Tandjes

  De eerste tandjes Over het algemeen krijgen baby's de eerste tandjes tussen de 5 en 9 maanden. Het kan ook eerder of juist veel later gebeuren. Normaal komen eerst de onderste twee snijtandjes door. Hierna volgen de twee middelste bovensnij......
  (140568 x) Lees meer »
 • Ontwikkeling van de foetus

  Een interactief filmpje van de ontwikkeling van je baby. Schuif de sliders om de groei te zien! Het eerste plaatje toont de groei van 0 tot 8 weken, het tweede de groei van 8 tot 40 weken. Op mobiel kan het even duren voor de animatie hieronder vers......
  (139179 x) Lees meer »
 • Regeldagen (Borstvoeding)

  Als je borstvoeding geeft, krijg je vroeg of laat te maken met regeldagen. De melkproductie is dan niet aangepast aan de stijgende vraag van je babytje, en moet dus omhoog. Vaak voelen moeders zich erg onzeker tijdens regeldagen. Het lijkt immers als......
  (134349 x) Lees meer »
 • Doodgeboorte (Verlies)

  Als je na de 16e week bevalt van een levenloos kindje, of een kindje dat tijdens de bevalling overlijdt, heet dat officieel een doodgeboorte. Het is een verdrietige en vaak ook traumatische ervaring voor ouders wanneer hen dit overkomt. Allerlei gevo......
  (127272 x) Lees meer »
 • Zwangerschapsfabels

  Waar of niet waar? Als een paar moeite heeft met het verwekken van een baby, moet de man los ondergoed dragen. Waar, volgens een onderzoek "Strak ondergoed en sperma kwaliteit". Het verhoogt de testikeltemperatuur tot een punt dat ......
  (125277 x) Lees meer »
 • Slijmprop

  Tijdens de zwangerschap vormt zich een slijmprop in je baarmoedermond. De slijmprop voorkomt infecties van je baarmoeder. De slijmprop zal blijven zitten tot kort voor je bevalling. Als de bevalling er aan komt wordt de baarmoederhals opgerekt en zac......
  (125260 x) Lees meer »
 • Slaap (Veilig en onveilig tijdens de zwangerschap)

  Tijdens je zwangerschap heb je misschien meer moeite om in slaap te komen dan normaal. Een grotere buik, maagzuur, zorgen, rugpijn en kortademigheid leiden tot minder slaap. Je kan gefrustreerd raken over het gebrek aan goede slaap. Toch is slaap erg......
  (122816 x) Lees meer »
 • Voorhuidje (Babyverzorging)

  De penis bestaat een stam en een eikel. Het eikeltje is erg gevoelig en wordt beschermd door een dunne huidplooi. Deze huidplooi is rekbaar. Bij sommige jongetjes wordt het eikeltje geheel door de voorhuid bedekt, bij andere jongetjes is het eikeltje......
  (115923 x) Lees meer »
 • Clusteren (Borstvoeding)

  Clusteren is een veel voorkomende term binnen de borstvoedingswereld. Het betekent kort gezegd dat een kind een bepaald deel van de dag, of soms zelfs vaker, kleine beetjes bij je wil drinken. Soms wil een kind continu aan de borst. Het is volkomen n......
  (114113 x) Lees meer »
 • Verkorte baarmoederhals

  Sommige zwangeren horen bij de 20 weken echo dat er sprake is van een mogelijk verkorte baarmoederhals (verkorte cervix). Een verkorte baarmoederhals is korter is dan 30 mm. In Nederland en Vlaanderen wordt de lengte van de baarmoedermond nog ni......
  (113389 x) Lees meer »
 • Navels

  Navels tijdens de zwangerschap Zodra je buik uitzet wordt je navel, -het litteken van je eigen navelstreng-, uitgerekt. Zelfs als je een diepe navel hebt (een `innie`) wanneer je niet zwanger bent, zal je zien dat je navel eerst vlakker wordt......
  (112023 x) Lees meer »
 • Kiezen van het geslacht

  Dr. Landrum Shettles is een pionier in vruchtbaarheidstechnieken. Hij was al heel vroeg betrokken bij experimenten waarbij eicellen in een laboratorium bevrucht konden worden. Hij heeft ook jarenlang onderzoek gedaan naar het beïnvloeden van he......
  (108981 x) Lees meer »
 • Huidveranderingen

  `Zwangerschapsgloed` Je kan een stralende gloed over je gezicht krijgen. Meestal valt het anderen het eerst op. Je gezicht lijkt te blozen doordat je meer bloed hebt tijdens de zwangerschap. Er zit dan ook meer bloed in de vaten onder je wa......
  (106895 x) Lees meer »
 • Zwangerschapstests

  Wanneer kun je een zwangerschapstest doen? Urinetests kunnen een dag voordat de volgende periode start worden gedaan. Bloedtests kunnen zo`n 6 tot 8 dagen na de ovulatie worden gedaan. Alle zwangerschapstests kijken naar een specifiek hormoon in......
  (106100 x) Lees meer »
 • Vaginale infecties (Tests voor de zwangerschap)

  Normaal is de vaginale afscheiding wittig of ietwat doorzichtig van kleur en voelt het slijmerig en plakkerig aan. In de zwangerschap is het normaal dat de hoeveelheid en de dikte van de afscheiding sterk variëren. De meeste vrouwen hebben meer afsc......
  (105917 x) Lees meer »
 • Basale Lichaamstemperatuur

  De basale lichaamstemperatuur (BLT) is je temperatuur op haar laagste punt. Normaal gesproken is dit in de morgen, direct nadat je uit bed gaat. Progesteron verhoogt je temperatuur  Het opschrijven en in een grafiek zetten van de BLT wo......
  (101533 x) Lees meer »
 • Geelzucht

  De baby ziet geel (Geelzucht) De veroorzaker van de gele kleur van de huid en slijmvliezen is de stof bilirubine. Deze stof komt vrij bij de afbraak van rode bloedcellen. De baby heeft vanuit de baarmoeder veel meer rode bloedcellen dan een volw......
  (98954 x) Lees meer »
 • Seks (Veilig en onveilig tijdens de zwangerschap)

  Seks tijdens de zwangerschap De meeste koppels kunnen tijdens de zwangerschap gewoon seks hebben. Je baby wordt beschermd door vruchtwater, de baarmoeder en een spierlaag. De mucusplug beschermt de baarmoeder tegen infecties. Seks tijdens de zw......
  (98652 x) Lees meer »
 • Reflux (Baby)

  Teruggeven is geen spugen Veel pasgeborenen geven mondjes melk terug na de voeding. Het te veel aan melk dat je babytje uit je borst of uit een flesje gezogen, maar niet doorgeslikt heeft, komt er langs zijn mondhoekje weer uit gelopen. Dat be......
  (93342 x) Lees meer »
 • Keizersnede (Bevallen)

  Voor veel vrouwen is het een tegenslag als ze horen dat een keizersnede noodzakelijk is. Je moet verplicht naar het ziekenhuis en dat kan een grote teleurstelling zijn wanneer je graag thuis zou willen bevallen. Wanneer er wordt gekozen voor een keiz......
  (92712 x) Lees meer »
 • Voeten: Pijn tijdens de zwangerschap

  Zwangere vrouwen lopen vaak veel te lang door met pijnlijke voeten, enkels en knieën. Zij accepteren dit als één van de vele kwaaltjes die hen tijdens de zwangerschap nu eenmaal overkomen. Podotherapeut Coreen Smulders: 'Een zwangerschap is e......
  (89633 x) Lees meer »
 • Lage bloeddruk (hypotensie) (Bloeddruk)

  Je bloeddruk is afhankelijk van leeftijd, gewicht en gezondheid. Een gemiddelde bloeddruk is 120/80 (120 over 80). Het eerste getal zegt iets over de systolische druk. Deze geeft aan hoe hoog de druk in de slagaderen is en wanneer het bloed tijdens e......
  (85931 x) Lees meer »
Populaire topics
Populaire blogs

Babynamen zoeken

Jongensnamen | Meisjesnamen | Babynamen top 50