Hoe kies je een kwalitatief goed kinderdagverblijf uit?

Hoe kies je een kwalitatief goed kinderdagverblijf uit?

Om te kunnen werken of studeren brengen veel ouders hun kind of kinderen naar het kinderdagverblijf. In het kinderdagverblijf leren kinderen spelenderwijs van en met elkaar. Ze leren dat er naast thuis nog een andere omgeving is. Belangrijk voor kinderen is dat ze beseffen dat de wereld groter is. Kinderen die gewend zijn aan kinderopvang en zich veilig en vertrouwd voelen, bouwen zelfvertrouwen op en krijgen veel kansen om zich op een spelenderwijze manier te kunnen ontwikkelen. 

Als moeder van drie geweldige kinderen (en de vierde is onderweg!) run ik al zeven jaar een eigen kinderopvangorganisatie. In het verleden heb ik slechte ervaringen gehad met het kinderdagverblijf van mijn twee oudste kinderen. Ik wist dat ik dit beter kon en startte in 2009 mijn eigen onderneming in de kinderopvang. Onlangs hebben wij deelgenomen aan de Kinderopvang Awards en zijn wij verkozen tot ‘de beste kinderopvangorganisatie van Drenthe’. Tijdens de verkiezing hebben wij van onze ouders veel positieve beoordelingen mogen krijgen. Het in ontvangst nemen van deze award en titel is een kroon op ons werk geweest, iets om supertrots op te zijn natuurlijk! Ik weet dus waar ik het over heb en daarom wil ik jullie vandaag deze tips mee geven om ook voor jullie kinderen een goede en veilige opvang te kiezen.

Kennismakingsgesprek en rondleiding

Wanneer je als ouder op zoek gaat naar goede kinderopvang voor je kind, adviseer ik om je goed te oriënteren en meerdere organisatie te bezoeken. Vraag daarom altijd een kennismakingsgesprek met rondleiding aan! Je kunt bij de rondleiding dan de sfeer proeven op de groepen, kennis maken met de pedagogisch medewerkers en (kritische) vragen stellen. Bij welke organisatie heb jij als ouder een goed gevoel? Neemt de organisatie voldoende tijd voor je? Zijn de pedagogisch medewerkers professioneel, goed geschoold en lief tegen de kinderen? Zie je voldoende interactie op de groep? 

Lees meer: Steeds meer kinderdagverblijven 'lokken' ouders met aantrekkelijke cadeautjes

Cruciale rol pedagogisch medewerker

Voor kinderen is het ontzettend belangrijk om zich spelenderwijs optimaal te kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo. Dit betekent dat ze op alle vier ontwikkelingsgebieden, de taal-, motorische-, sociaal-emotionele - en cognitieve ontwikkeling,  al vanaf de geboorte gestimuleerd moeten worden. Kinderen moeten zich thuis voelen, zich veilig voelen en gewaardeerd. Kinderen moeten het gevoel krijgen dat ze er mogen zijn en dat er vertrouwen in hun is. De vaardigheden van de pedagogisch medewerkers spelen een cruciale rol in de deze pedagogische kwaliteit in de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers maken het verschil.

Een organisatie kan nog zo'n nieuw en prachtig pand hebben, maar als de pedagogisch medewerkers niet voldoende vaardig zijn om kinderen optimaal te kunnen stimuleren en niet voldoende competent in interacties met de sociale- en materiële omgeving dan is deze pedagogische kwaliteit ver te zoeken. De pedagogische kwaliteit is moeilijk te waarborgen via regels en wetten maar vereist wel een kritische blik en continue (bij)scholing van de medewerkers.   

Structurele kwaliteit

Kwaliteit in de kinderopvang kent in totaal twee pijlers. Naast de eerste pijler - de pedagogische kwaliteit van de opvang - kan de kwaliteit van de opvang ook onderverdeeld worden in structurele kwaliteit: de tweede pijler. 

Structurele kwaliteit is de kwaliteit die wordt gebaseerd op structuurkenmerken zoals bijvoorbeeld het aantal vierkante meters van de binnen- en buitenruimte, de veiligheid, de hygiëne, de groepsgrootte, het aantal kinderen in verhouding tot het aantal pedagogisch medewerksters, het opleidingsniveau van de pedagogisch medewerksters, het pedagogisch beleid en het spelmateriaal. 

Rapporten inzien

De GGD inspecteert in opdracht van de gemeente deze zaken. De rapporten van deze inspecties kun je gewoon als ouder inzien en kun je terugvinden in het LRKP-register (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen) op www.lrkp.nl. Wanneer je op deze site een zoekopdracht aanmaakt en de kinderopvangorganisatie invoert waarvan jij het rapport wilt inzien, kun je dit rapport in pdf-formaat downloaden. Hierin kun je bijvoorbeeld lezen of de organisatie zich aan alle regels houdt, of eventueel verbeterpunten aan de orde zijn of dat handhaving plaatsvindt door de gemeente. Staan de rapporten nog niet in het LRKP-register, dan kun je de organisatie er naar vragen. Organisaties zijn verplicht een link op hun website te publiceren naar deze inspectierapporten. De meeste ouders zijn zich niet zo bewust van de aanwezigheid van deze gepubliceerde rapporten, echter adviseer ik ouder deze rapporten wel in te zien. Eventueel zou je als ouder tijdens een kennismakingsgesprek hier vragen over kunnen stellen. Bijvoorbeeld wanneer je eventueel in het rapport hebt kunnen lezen over zaken die niet goed zijn verlopen tijdens een inspectie. Inspecties door de GGD worden jaarlijks uitgevoerd.

Stel kritische vragen

Kort samengevat is de kwaliteit van een opvang dus te bepalen door meerdere aspecten die onderverdeeld zijn in structurele kwaliteit en pedagogische kwaliteit. Door als ouder vragen te stellen, kun je deze kwaliteitsaspecten van de organisatie meten. 

Stel de organisatie daarom kritische vragen. Bijvoorbeeld hoe is scholing van de pedagogisch medewerkers gewaarborgd? Is er een scholingsplan aanwezig? Hoeveel kinderen worden er daadwerkelijk opgevangen en is dit afgestemd op het aantal vierkante meters? Hoe luidt het pedagogisch beleidsplan? Hoe wordt veiligheid en hygiëne gewaarborgd? Wat is de verhouding tussen het aantal kinderen op de groep en het aantal medewerkers? Op welke manier wordt er een taalrijke omgeving gecreëerd? Wordt er voldaan aan het verplichte vierogenbeleid (dit houdt in dat er tijdens de opvang van kinderen 0 – 4 jaar altijd een tweede volwassene in de groep mee moet kunnen kijken of mee moet kunnen luisteren)? 

Best veel vragen allemaal, maar het is belangrijk om als ouder deze antwoorden te weten. Uiteindelijk willen wij het beste voor onze kinderen als het gaat om opvang, willen wij als ouder met een gerust hart onze kinderen kunnen achterlaten. Wees als ouder dus kritisch!

Kinderopvang is niet zo maar een “oppasclub”. Bij kwalitatief goede kinderopvang komt, zoals je hebt kunnen lezen, nog zoveel meer bij kijken dan alleen maar leuke medewerkers, luiers verschonen en baby’s op tijd de fles geven.

Wil jij graag jouw verhaal over je bevalling, baby, vruchtbaarheidstraject of iets anders delen op BabyBytes? Dat kan via dit formulier. Wie weet staat jouw verhaal binnenkort (anoniem) op de site!

Moeder van 3 geweldige kinderen en zwanger van de vierde / Ondernemer  / Gespecialiseerd pedagogisch medewerker, 37 lentes jong / Houdt van hardlopen, lekker eten en een wijntje drinken / Oprichtster en eigenaar van Kindercentrum Uk & Puk

Reageer op dit artikel

reacties (1) Stuur een bedankje


Populaire topics
Populaire blogs

Babynamen zoeken

Jongensnamen | Meisjesnamen | Babynamen top 50